Idea

Przy trzaskającym płomieniu, liżącym drewniane żagwie, rozpoczyna się snucie historii o bohaterstwie, poświęceniu i uporze przeszłych pokoleń…

Idea

Przy trzaskającym płomieniu, liżącym drewniane żagwie, rozpoczyna się snucie historii o bohaterstwie, poświęceniu i uporze przeszłych pokoleń…

Program Ogień Niepodległości jest zaproszeniem do wielopokoleniowego świętowania odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, zdobytej wiele lat temu i ciągle utrzymywanej pracą Narodu w czasach dzisiejszych.

W całej Polsce, wieczorem 10 listopada o godzinie 19:00, zapłoną ogniska przy których celebrować będziemy pamiętne wydarzenia z historii Polski, prowadzące do odzyskania niepodległości. Program ognisk jest zapewniany przez organizatorów i jest dostosowany pod konkretną grupę uczestników.

Ogień Niepodległości jest otwarty dla wszystkich tych, którym nie jest obojętna pamięć o historii naszego narodu i chcieliby zarazić swoją lokalną społeczność ideą świętowania rocznicy odzyskania niepodległości przy wspólnym ogniu.

Jak się zgłosić do programu?

Jak przygotować miejsce ogniskowe?

Jak poprawnie zorganizować ognisko?

1. Znajdź odpowiednie miejsce na ognisko, najlepiej nad rzeką lub innym zbiornikiem wodnym. Musi być ono dostatecznie oddalone od zabudowań.
2. Zgłoś swoje ognisko poprzez specjalny formularz na stronie www.ogienniepodleglosci.pl
3. Odpowiednio przygotuj miejsce ogniskowe: zdejmij wierzchnią warstwę trawy/ściółki i odłóż ją na bok. Najlepiej dodatkowo obłożyć miejsce kamieniami.
4. Przygotuj sobie awaryjne zabezpieczenia przeciwpożarowe np. wiadro piasku lub wody, małą gaśnicę etc.
5. Do palenia ognisk wykorzystaj przygotowane wcześniej drewno lub suche gałęzie leżące na ziemi. Świeże gałęzie, zerwane z drzewa nie będą się zbyt dobrze palić i będą wytwarzały dużo dymu. Pamiętaj żeby nie wrzucać do ognia materiałów z tworzyw sztucznych! W listopadzie drewno znalezione bezpośrednio przed ogniskiem może być mokre i rozpalenie go może być dla niedoświadczonych traperów trudne. Dlatego przynajmniej pierwszą porcję chrustu (ok 2-3kg) lepiej miej wcześniej przygotowaną. W przypadku trudności z rozpaleniem możesz też posłużyć się suchą rozpałką wykorzystywaną do rozpalenia grilla, ale nie stosuj benzyny ani innych substancji łatwopalnych w płynie, bo możesz doprowadzić do poparzeń i zanieczyszczenia środowiska.
6. Przeprowadź ognisko wykorzystując program dostarczony przez organizatorów lub w inny sposób zaakcentuj niepodległościowy charakter spotkania przy ognisku (piosenki, wspomnienia).
7. Po zakończeniu ogniska zalej miejsce ogniskowe dokładnie wodą i zasyp ziemią, a następnie po obniżeniu się temperatury umieść na miejscu wcześniej odłożoną warstwę trawy bądź ściółki, jeżeli ją wcześniej zdjąłeś.
8. Prześlij organizatorom relację ze swojego ogniska na adres kontakt@ogienniepodleglosci.pl . Będziemy bardzo wdzięczni!

Pamiętaj, że organizatorzy dostarczają wskazówek i program, ale to uczestnicy ogniska ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i konsekwencje rozpalania ognisk!